BOJAN BABIĆ
Redovni profesor

Tel: 3302 274
3370 360
Fax: 3370-364
bbabic@mas.bg.ac.rs

Rođen: 14.11.1959. u Ćupriji
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Računarski integrisani sistemi i tehnologije, Tehnologija mašinske obrade, Kompjuterska simulacija i veštačka inteligencija, Inteligentni tehnološki sistemi, CAD/CAM Системи, Aksiomatske metode, Analiza performansi tehnoloških sistema, Analitičke metode u inženjerskom projektovanju
Predavanja: Universidade do Minho (Braga - Guimaraes)
Istraživanje: Inteligentni tehnološki sistemi i procesi, Kompjuterski integrisane tehnologije, Proizvodne tehnologije, Simulacija diskretnih sistema, Teorija projektovanja sistema.
Funkcije: Rukovodilac Centra za nove tehnologije
Šef Katedre za proizvodno mašinstvo
Predsednik Saveta MF
Asocijacije: AMSE, JUPITER

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija