LJUBODRAG TANOVIĆ
Redovni profesor

Tel: 3370-341
Fax: 3370-364
ltanovic@mas.bg.ac.rs

Rođen: 23.9.1956. u Užicu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Tehnologija mašinogradnje, Alati i pribori, Tehnologija brodogradnje, Tehnologija mašinske obrade, Alati za oblikovanje lima, Nove tehnologije, Teorija rezanja
Specijalizacija: Nacionalna akademija nauke Ukrajine
Istraživanje: Alati i pribori, Procesi obrade, Tehnologija obrade
Funkcije: Sekretar Katedre, Upravnik zavoda, Prodekan za finansije
Asocijacije: JUPITER

Priznanja:

Počasna diploma 16. međunarodna konferencija mladih naučnih radnika, Kiev
Nagrada Privredne komore grada Beograda za doktoratsku disertaciju
Oktobarska nagrada grada Beograda za najvrednije dostignuće u oblasti tehničkih nauka za monografiju "Rezna keremika - osobine, dobijanje i obrada brušenjem"


Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija