MILISAV KALAJDŽIĆ
Redovni profesor

Tel: 3370-314
Fax: 3370-364
mkalajdzic@mas.bg.ac.yu

Rođen: 31.10.1941. u Milatovićima kod Čačka
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Tehnologija mašinogradnje, Automatizacija proizvodnje, Modeliranje i analiza dinamičkih sistema, Metode projektovanja nosećih struktura
Istraživanje: Metode proračuna nosećih struktura (MKE), Tehnologija obrade, Dinamika mehaničkih sistema
Funkcije: Prodekan za finansije, Predsednik Saveta Mašinskog fakulteta, Šef Katedre
Asocijacije: CIRP, JUPITER

Priznanja:

Medalja i plaketa “Pavle Stanković”


Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija