NIKOLA VORKAPIĆ
Asistent

nvorkapic@mas.bg.ac.rs

Rođen: 04.01.1992. u Beogradu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Mašine alatke, Tehnologija mašinske obrade, Mašine alatke i roboti nove generacije, Mašine alatke M,  CAD/CAM sistemi
Istraživanje: Mašine alatke, Virtuelne mašine alatke i virtuelni obradni sistemi, Adaptivno upravljanje procesom obrade na numerički upravljanim mašinama alatkama, CAD/CAM
Priznanja: Nagrađivan povodom Dana fakulteta za izvanredan uspeh postignut na Master akademskim studijama
Asocijacije: JUPITER
 

Biografija - Radovi - Projekti -