PROJEKAT TR6309 B - PETOOSNE PARALELNE MAŠINE

 Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Tehnološkog razvoja. u ugovornom periodu od 01.01.2005. do 31.12.2007. godine. 

Ugovorne strane su:

1. Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj, sada Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26.

2. Mašinski fakultet, Beograd, Katedra za proizvodno mašinstvo, kao realizator istraživanja

3. LOLA fabrika robota, alata i hidraulike, d.o.o. , sada LOLA Sistem A.D. u restrukturisanju, Beograd, kao korisnik rezultata istraživanja.

Evidencioni broj ugovora kod Ministarstva je MIS.3.02.0101.B


Projektni tim fakulteta:

Prof dr Miloš Glavonjić, rukovodilac projekta,

Prof dr Dragan Milutinović, koordinator,

Asistent mr Saša Živanović

Rukovodioci projektnog tima korisnika:

dr Vladimir Kvrgić, rukovodilac

Zoran Višnjić, dipl. maš. inž., koordinator


Ciljevi istraživanja:

Konfigurisanje i aktiviranje mreže resursa za istraživanja u ovom trogodišnjem periodu.

Konfigurisanje jedne horizontalne troosne mašine sa paralelnom kinematikom.

Konfigurisanje jedne petoosne mašine sa paralelnom kinematikom.

Razvoj i primena metoda za ispitivanje i kalibraciju troosnih i petoosnih mašina sa paralelnom kinematikom.

Sastavljenje edukacionih komlpeta za projektovanje, upravljanje i programiranje troosnih i petoosnih mašina sa paralelnom kinematikom.

 


  Home II Istorijat II Projekat II pn101 II download II Linkovi