КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - ПРО220-0404

 

 

Циљ предмета је да се код студената развије способност за моделирање и анализу реалних система помоћу дискретне симулације. Студенти ће разумети снагу, карактеристике и ограничења дискретне симулације. Биће развијена способност за развој, имплементацију и верификацију модела, као и за вредновање и анализу симулационих резултата, упоређивање алтернативних решења. Интелигентне системе, базиране на развоју вештачке интелигенције, студенти ће спознати кроз упознавање са моделима, структуром интелигентних агената и машинским учењем, а помоћу симулације и специјализованих софтверских алата овладаће знањима и вештинама неопходним за примену вештачких неуронских мрежа у напредним производним технологијама 21. века.

 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ:

 

          проф. др Бојан Бабић

        кабинет: 230

        е-пошта: bbabic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: уторак 12:00-14:00

 

        проф. др Зоран Миљковић

        кабинет: 531

        е-пошта: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: уторак 11:00-12:00, петак 9:30-10:30

 

      

 

ПРЕДМЕТНИ САРАДНИK:

     

 

        доц. др Милица Петровић

        кабинет: 228 и 240 (ЦeНТ)

        е-пошта: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: петком од 11:00 до 13:00

 

 

 

 

КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА
План и програм предмета Структура_курса-Course_Outline (pdf)

 

МАТЕРИЈАЛИ СА ПРЕДАВАЊА (pdf):

 

Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања
Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања

I

 

Увод у симулацију

 


 

Увод у симулацију

 

Симулација-дефиниције


Увод у симулацију-вежбе


Компоненте система-вежбе

 


II

   Симулација дискретних догађаја

-Примери симулације-


Симулација

дискретних догађаја

 

Дискретна

симулација

 

Пример 2

 

v02b


v02c


v02d

 

Табеле случајних бројева

 

Example 2.1

 

Example 2.3

 

Example 2.5C

 

Example 2.5P

III

Општи принципи и примери

 


* Концепт дискретне симулације

* Обрада листа

* Примери: симулација једноканалног система, управљање догађајима

 

 

Општи принципи симулације

 

Пример симулације једноканалног система

 

Пример симулације телефонске централе:

 

XJ Technologies-Anylogic Simulation Software

 

 

IV

 

Софтвер за симулацију

 


 

 

 

 

 

 

 

Симулациони језик GPSS

 

Flexim

 

Примери на Youtube

 

Wolverine software - GPSS/H

 

Anylogic-Пример симулације

 

Бензиска станица

 

Бензиска станица Anylogic

 

V

Тест

 


 

 

 

 

 

Компјутерска симулација-тест бр.1

VI

 

Примена симулације

 


1

2

Симулација технолошких система

 

Пример симулације флексибилне технолошке ћелије

 

Правила за израду презентација

 

VII

 

 

Израда пројектних задатака


 

 

 

 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
План и програм предмета Структура_курса-Course_Outline (pdf)

 

Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања
Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања

VIII

Вештачка интелигенција - основни појмови, парадигме

 


 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 1

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 2

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 3

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 4

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 5

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-део 6

 

Вештачка интелигенција-дефиниције_основни појмови парадигме-handout


IX

Системи препознавања код робота

 


 

 

Системи препознавања код робота

 

Системи препознавања код робота-део1

 

Системи препознавања код робота-део2

 

X

 

Вештачке неуронске мреже

 


 

 

 

 

Машинско учење и вештачке неуронске мреже - handout


Машинско учење и вештачке неуронске мреже - део 1


Машинско учење и вештачке неуронске мреже - део 2

 

Машинско учење и вештачке неуронске мреже - део 3

 

Машинско учење и вештачке неуронске мреже - део 4

 

BPnet-Инсталација

 

BPnet-Упутство

 

ART_Simulator-Инсталација

 

ART_Simulator-Упутство

XI

 

Тест

 


 

 

 

 

 

Вештачка интелигенција - Тест бр. 2

XII

 

Примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама 21.века

 


 

 

 

 

 

Примена вештачких неуронских мрежа у напредним технологијама 21. века (први део) - 1

 

Примена вештачких неуронских мрежа у напредним технологијама 21. века (први део) - 2

 

Примена вештачких неуронских мрежа у напредним технологијама 21. века (други део)

 

Примена вештачких неуронских мрежа у напредним технологијама 21. века (трећи део) - 1

 

Примена вештачких неуронских мрежа у напредним технологијама 21. века (трећи део) - 2

XIII и XIV

 

Израда пројектних задатака

 


 

 

 

XIV

 

 

Завршни испит

 


 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:

 

 

 

Правила за израду пројектног задатка (doc)

 

КСиВИ-Насловна страна (doc)

Образац (doc)
Правила за израду презентација (ppt)

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ СТУДЕНАТА:

 

 

КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА


ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА III ГРУПА IV
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Пројектни задатак1-Група1

Пројектни задатак2-Група1

Пројектни задатак3-Група1

Пројектни задатак1-Група2

Пројектни задатак2-Група2

Пројектни задатак3-Група2

Пројектни задатак1-Група3

Пројектни задатак2-Група3

Пројектни задатак3-Група3

Пројектни задатак1-Група4

Пројектни задатак2-Група4

Пројектни задатак3-Група4

ЕЛАБОРАТИ

Елаборат-Група1

Елаборат-Група2

Елаборат-Група3

Елаборат-Група4

ЗАВРШНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА


ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА III ГРУПА IV
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Пројектни задатак1-Група1

Пројектни задатак2-Група1

Пројектни задатак1-Група2

Пројектни задатак2-Група2

Пројектни задатак1-Група3

Пројектни задатак2-Група3

Пројектни задатак1-Група4

Пројектни задатак2-Група4

ЕЛАБОРАТИ

Елаборат-Група1

Елаборат-Група2

Елаборат-Група3

Елаборат-Група4

ЗАВРШНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА:

 

КСиВИ 2009/2010. - Материјали са предавања и елаборати студената

ЗАВРШНИ РАД (B.Sc.):

Насловна страна (pdf)

Завршни рад (B.Sc.) (pdf)

Презентација