УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОИЗВОДА

 

Смер: Производно машинство

Шифра испита: 0109

Предавања: проф. др Видосав Мајсторовић

Организатор вежби: Ненад Нешић

Извођачи вежби: мр Жељко Васић и Ненад Нешић

 

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОИЗВОДА 1

 

Смер: Индустријско инжењерство

Шифра испита: 0117

Предавања: проф. др Видосав Мајсторовић

Организатор вежби: Ненад Нешић

Извођач вежби: мр Живана Јаковљевић и Ненад Нешић

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗА ОБА ПРЕДМЕТА

 

Консултације за предавања:

Ø      проф. др Видосав Мајсторовић

Ø      петак, 8:00 – 9:00, кабинет 246

 

Консултације за вежбе и испитне задатке:

Ø      асистент-приправник Ненад Нешић

Ø      уторак, 12:00 – 14:00, Завод за машине алатке

 

Информације:

Ø      распоред вежби: огласна табла испред ЗМА и на следећем линку

Ø      резултати испита: огласна табла испред кабинета 228 и на следећем линку

Ø      веб-сајт: http://cent.mas.bg.ac.yu

Ø      е-пошта: nnesic@mas.bg.ac.yu

 

DOWNLOAD

 

Предавања заједничка за Производно машинство (8. семестар) и Индустријско инжењерство (9.семестар):

 

01 Uvodni cas  I

02 Uvod u  QM I

03 Uvod u  QM II

04 TIK I uvod

05 TIK II metod  KRF

06 TIK I el def uzd obrada

07 TIK II metod KK

08 TIK I el defor poprecna obr

09 TIK II planovi prijema

10 TIK I el def na OC

11 TIK II MERNI LANCI

12 TIK I zakon reprodukcije

13 TIK I metod komp EGO

14 TIK I GO topl defo

15 TIK I GO td obratka

16 TIK I GO habanje alata

17 TIK I GO usled GI

18 TIK I greske reg alata

19 ISO 9000 Status 2003

20 Modul 4. QMS 9001

21 Modul 5. QMS 9001

22 Modul 6. QMS 9001

23 Modul 7. QMS 9001

24 Modul 8. QMS  9001

25 POK SMEs primer

26 QMS primer Prirucnika

27 Razvoj standarda za IMS 2003

28 VM ISO 9001 Zelvoz Smederevo

29 TQM modeli uvod

30 TQM prva generacija

31 TQM druga generacija

32 TQM treca generacija

33 EFQM Overview YU QW 2003

34 Evropske  vrednosti kvaliteta 2002 VM

35 VM Education Excellence Model

36 TQM SMEs

37 TQM poredjenja

38 JUSK 2003 VII Savetovanje

39 TQM zakljucci

 

 

Предавања из Технолошких мерних система (7. семестар - Смер за производно машинство):

 

ТМСпредавање01

ТМСпредавање02

ТМСпредавање03

ТМСпредавање04

ТМСпредавање05

ТМСпредавање06

ТМСпредавање07

ТМСпредавање08а

ТМСпредавање08б

ТМСпредавање08в

ТМСпредавање09а

ТМСпредавање09б

ТМСпредавање10

ТМСпредавање11

ТМСпредавање12

ТМСпредавање13

ТМСпредавање14

ТМСпредавање15

ТМСпредавање16

 

 

 

План вежбања из предмета УКП (летњи семестар) и УКП1 (зимски семестар)

 

 

Аудиторне вежбе:

 

Ø      Аудиторна вежба 1 – Линеарна регресија и аналитички метод

Ø      Аудиторна вежба 2 –Тестирање хипотеза и контролне карте

Ø      Аудиторна вежба 3 – Планови пријема

Ø      Аудиторна вежба 4 – Мерни ланци

Ø      Аудиторна вежба 5 – Аналитички метод 2

Ø      Аудиторна вежба 6 – Хипотезе 2

Ø      Аудиторна вежба 7 – Статистичке оцене

 

 

Решени испитни задаци:

 

2001-04

2001-06

2001-09

2001-10

2001-11

2002-01

2002-02

2002-04

2002-06

2002-07

2002-10

2003-09

2003-10

2003-11

2004-01

2004-02

2004-04

2004-06

2004-09

2004-10

2004-11

2005-01

2005-02

2005-04

2005-06

2005-07

2005-09

2005-10

2006-01

2006-02

2006-06

2006-07

2006-11

2007-01

2007-02

2007-06

 

 

 

 

 

 

Самостални задаци и семинарски радови:

Насловна страна за самосталне задатке - ћирилица

Насловна страна за самосталне задатке - латиница

Насловна страна за семинарске радове - ћирилица

Насловна страна за семинарске радове - латиница

Образац - ћирилица

Образац - латиница

Питања за одбрану задатака

„Нормални папир”