PETAR PETROVIĆ
Redovni profesor

Tel: 381 11 3302435
381 11 3370314
Fax: 381 11 3370364
ppetrovic@mas.bg.ac.yu

Rođen: 22.11.1958. u Beogradu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Kibernetika, Projektovanje obradnih sistema, Engineering measurements, Assembly systems and methods
Istraživanje: Fleksibilna industrijska automatizacija, Tehnologija montaže, Fuzzy logika
Funkcije: Supervajzor IK sistema Mašinskog fakulteta
Asocijacije: CIRP, IEC International electrotehnical commision, JUPITER

Priznanja:

Medalja Beogradskog sajma tehnike

   

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija