ŽIVANA JAKOVLJEVIĆ
Vanredni Profesor

zjakovljevic@mas.bg.ac.rs

   
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Automatizacija proizvodnje
Kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje
Kompjuterska grafika
Programabilni sistemi upravljanja
Digitalna obrada nestacionarnih signala
Istraživanje: Fleksibilna automatizacija; matematičko prepoznavanje oblika zasnovano na soft computing tehnikama i tehnikama za obradu nestacionarnih signala i njihova primena u proučavanju kompleksnih dinamičkih sistema i fenomena
Asocijacije: JUPITER
   

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija