АЛАТИ И ПРИБОРИ
шк. 2022/23

Предметни наставници

Проф. др Михајло Поповић
- кабинет: 229
- ел. пошта: mpopovic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда од 12 до 13 часова

Доц. др Милош Пјевић
- кабинет: 257/3
- ел. пошта: mpjevic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда 10-12 часова

============================

============================

Предиспитне активности

СПИСАК СТУДЕНАТАПРЕДАВАЊА

Лекције 1 до 6.

Лекције 35 до 38.

Лекције 49 до 58.

Лекције 62 до 63.

Лекције 64 до 71.

Лекције 72 до 76.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Анализа резних алата

Савремени алатни материјали

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Текст задатка

Насловне стране

Радионички цртеж А4: | dwg | pdf |

Образац

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК: ПРИМЕРИ

ПРИМЕР СА АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 1 (Ротациони део) | dwg | pdf |

ПРИМЕР СА АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 2 (Призматични део) | dwg | pdf |

TEMPLATE АЛАТА | dwg |

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Лабораторијска вежба 1

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Предиспитне активности

Испитна питања

Провера знања - Тест #1

Провера знања - Тест #2

Лабораторијске вежбе