АЛАТИ И ПРИБОРИ

Предметни наставник

Проф. др Љубодраг Тановић
- кабинет: 229
- ел. пошта: ltanovic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: понедељак, 12-14 часова

Предметни сарадници

Доц. др Михајло Поповић
- кабинет: 229
- ел. пошта: mpopovic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда и четвртак од 12 до 13 часова

Милош Пјевић, маст.инж.маш.
- кабинет: 257/3
- ел. пошта: mpjevic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда 10-12 часова

============================

============================

СПИСАК СТУДЕНАТАПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Анализа резних алата

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Текст задатка

Насловна страна

Радионички цртеж А4: | dwg | pdf |

Образац

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК: ПРИМЕРИ

ПРИМЕР СА АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 1 (Ротациони део) | dwg | pdf |

ПРИМЕР СА АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 2 (Призматични део) | dwg | pdf |

TEMPLATE АЛАТА | dwg |

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Предиспитне активности

Испитна питања

Провера знања - Тест #1

Провера знања - Тест #2

Лабораторијске вежбе