УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

CAD/CAM системи
ПРО 210-0664

 

Лабораторијске вежбе
Списак студената
Најновије вести

Предметни наставници: Проф. др Радован Пузовић, rpuzovic@mas.bg.ac.rs
                                         Проф. др Горан Младеновић, gmladenovic@mas.bg.ac.rs
Предметни сарадници:  Никола Воркапић, маст.инж.маш., nvorkapic@mas.bg.ac.rs
                                         Ивана Јевтић, маст.инж.маш., ijevtic@mas.bg.ac.rs