1. година
2. година
час.нед.
1
2
3
4
1

1.1.5

Аутоматизација Производње

2.1.5

Пројектовање обрадних Система

3.1.5

Нове технологије

4.1

Стручна пракса

М ПРО

2
3
4
5
6

1.2.5

Индустријски роботи

2.2.5

Рачунарски интегрисани системи и технологије

3.2.5

Менаџмент квалитетом

Дипломски (M.Sc.) рад

4.3

7
8
9
10
11
1.3.5

2.3.5

Производни информациони системи

3.3.5

Интелигентни технолошки системи

12
13
14

15

16

1.4.5

 

2.4.5

Систем квалитета и интегрисани менаџмент системи

или

Менаџмент пројектима

или

Технологија монтаже

17
18
19
20
21

1.5.5

Алати за обликовање лима

или

Нумерички управљане мерне машине

2.5.5

Машине алатке и роботи нове генерације

или

Компјутерска симулација у аутоматизацији проиводње

3.5.5

Експертни ситеми

или

Компјутерско управање и надзор у аутоматизацији производње

или

Микро обрада и карактеризација

22
23
24
25
 
 
 

* * *

Остали предмети катедре

  1. Методе одлучивања