АДИТИВНЕ ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
шк. 2022/23

Предметни наставници

Проф. др Михајло Поповић
- кабинет: 229
- ел. пошта: mpopovic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда од 12 до 13 часова

Доц. др Милош Пјевић
- кабинет: 257
- ел. пошта: mpjevic@mas.bg.ac.rs
- пријем студената: среда, 10-12 часова

============================

============================

СПИСАК СТУДЕНАТА


ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Лабораторијска вежба3


ПРЕДАВАЊА

Уводна објашњења

01 - 05

06 - 10

11 - 22

23 - 29

30 - 36

37 - 38


РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Предиспитне активности

Испитна питања

Провера знања - Тест #1

Провера знања - Тест #2

Нaзад