MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

Poslovna grupa

Interesna grupa kompanija koje nisu članice konzorcijuma, ali su na različite načine zainteresovane za rezultate ovog projekta i njihovu komercijalnu implementaciju, čine šire poslovno okruženje projekta TR-14035. 


Poslovnu interesnu grupu projekta TR-14035 čine:


TRAYAL Korporacija, Kruševac

TIGAR, Pirot

ZASTAVA Kovačnica, Kragujevac

VELPAN, Kikinda

PRVI PARTIZAN Namenska, Užice

HENKEL Srbija, Beograd

KOLUBARA Metal, Beograd

SOLFINS, Beograd

Predstavnik CATIA

ROBOTAKT, Valjevo

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu