mpetrovic

MILICA PETROVIĆ
Docent

Tel: +381 11 3302264

Fax: +381 11
3370364

mmpetrovic@mas.bg.ac.rs

Rođena: 28.08.1986. u Gornjem Milanovcu
___________________________________________
Katedra: Proizvodno mašinstvo
___________________________________________
Nastava:

Inteligentni tehnološki sistemi (MSc)

  Metode odlučivanja (MSc)
  Tehnologija mašinske obrade (BSc)
  Kompjuterska simulacija i veštačka inteligencija (BSc)

Aksiomatske metode (МSc)


Biološki inspirisani algoritmi optimizacije (PhD)
___________________________________________
Istraživanje:
Inteligentni tehnološki sistemi, projektovanje tehnoloških procesa, terminiranje, integrisano projektovanje i terminiranje tehnoloških procesa, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, robotika, biološki inspirisani algoritmi optimizacije metode odlučivanja, aksiomatska teorija projektovanja, tehnologije mašinske obrade
___________________________________________
Funkcije: Sekretar Katedre
___________________________________________
Priznanja:
Nagrade povodom Dana fakulteta za izvanredan uspeh postignut na svim godinama Osnovnih i Master akademskih studija.
--------------------------------------------------------------------
Dobitnica godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolji master rad studenata u školskoj 2009/2010. godini (mentor prof. dr Zoran Miljković).
--------------------------------------------------------------------
Dobitnica Priznanja za najbolju prezentaciju rada mladih istraživača na 34. Međunarodnom Savetovanju proizvodnog mašinstva održanom 2011. godine.
--------------------------------------------------------------------
Nagrada za doktorsku disertaciju.
--------------------------------------------------------------------
Zahvalnica od udruženja studenata tehnike Evrope - BEST. Zahvalnica Osnovne škole "Kralj Petar Prvi" za učešće na Festivalu nauka.
___________________________________________
Asocijacije: JUPITER

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija


zag