Automatizacija
          
Automatizacija

AUTOMATIZACIJA PROIZVODNjE

Semestar: 1
Status: obavezan
Nastavnik: Dr Živana Jakovljević, vanredni profesor
Oznaka:
Fond: 5 časova
ESPB: 6 bodova

Ciljevi

Osnovni ciljevi:
Sticanje znanja koje se odnose na projektovanje i implementaciju savremene automatizacije proizvodnje, kao i ovladavanje veštinama za rešavanje praktičnih problema automatizacije uz primenu kompjuterskih, informacionih, upravljačkih, proizvodnih i drugih tehnologija i odgovarajućih naučnih metoda.

Specifični ciljevi:
Razumevanje principa savremene automatizacije proizvodnje;
Razvijanje kritičkog pristup socijalnim, ekonomskim, proizvodnim i drugim efektima uvođenja automatizacije;
Povezivanje znanja iz srodnih predmeta u cilju njihove primene u automatizaciji;
Ovladavanje naučnim metodama analize, sinteze, projektovanja i uvođenja sistema automatizacije proizvodnje;
Rešavanje praktičnih problema i primena kompjuterskih tehnologija i savremenih sistema upravljanja u automatizaciji;

Struktura:

Predavanja (AT): 30 časova (novo gradivo i razrada novog gradiva)
Auditorne Vežbe (PA): 10 casova (auditorne vežbe)
Laboratorijske vežbe (PL): 12 casova (prakticna vežbanja)
Seminarski rad (PS, PK): 8 casova (seminarski rad)
Provera znanja (T): 15 casova (2 testa, odbrana seminarskog rada, odbrana laboratorijskih vežbi, završni ispit)
Ukupno: 75 casova

PROGRAM PREDMETA