KSAP
          
KSAP

KOMPJUTERSKA SIMULACIJA U AUTOMATIZACIJI PROIZVODNjE

Semestar: 2
Status: izborni
Nastavnik: Prof. dr Živana Jakovljević
Vežbe: Dušan Nedeljković, asistent
Oznaka:
Fond: 5 časova
ESPB: 6 bodova

Uslov

Osnovna znanja iz domena informacionih tehnologija, proizvodnih tehnologija, automatskog upravljanja i automatizacije proizvodnih procesa

Ciljevi

Osnovni ciljevi:
Sticanje znanja i veština potrebnih za rešavanje praktičnih problema automatizacije uz primenu kompjuterske simulacije i razumevanje metoda modeliranja kompjuterske simulacije u automatizaciji.

Specifični ciljevi:
Razumevanje principa primene kompjuterske simulacije u automatizaciji proizvodnje; Razvijanje kritičkog pristupa efektima primene kompjuterske simulacije u automatizaciji; Povezivanje znanja iz srodnih predmeta u cilju njihove primene u kompjuteskoj simulaciji u automatizaciji; Ovladavanje naučnim metodama i teorijom kompjuterske simulacije za sisteme u automatizaciji proizvodnje; Rešavanje praktičnih problema i primena savremenog softvera u simulaciji u automatizaciji;

Struktura:

Predavanja (AT): 20 casova (novo gradivo)
Auditorne Vežbe (PA, PR): 10 casova (razrada novog gradiva)
Laboratorijske Vežbe (PL): 20 casova (prakticna vežbanja)
Projekat (PP, PK): 10 casova (projekat)
Provera znanja (T): 15 casova (2 testa, odbrana projekta, laboratorijskih vežbi, završni ispit)
Ukupno: 75 casova

PROGRAM PREDMETA

ISPITNA PITANjA