MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

Tehnološka analiza


Oblast senzorskih sistema baziranih na digitalnim optičkim tehnologijama koja se razmatra u okviru ovog projekta, klasifikuje se u dve osnovne grupe: 1) Optički senzorski sistemi za dimenzionu metrologiju i 2) Optički senzorski sistemi za veštačko gledanje.
Eksplozija primene digitalne optičke tehnologije u industriji zabave (foto aparati, kamere, mobilni telefoni, ...) dovela je do drastičnog tehnološkog rasta u ovoj oblasti i drastičnog pada cena komponenti. Prelivanje ove tehnologije u druge oblasti, uključujući i oblast automatizacije proizvodnih procesa je dovelo do toga da industrijskim kompanijama i istraživačkim laboratorijama stoje na raspolaganju optoelektonički pretvarači i sistemi za digitalnu obradu signala vrhunskih performansi i male cene, što je izuzetan podsticaj za generisanje jednog širokog spektra proizvoda za segment automatizacije proizvodnih procesa. Ovakvi sistemi su danas široko prisutni na tržištu u delu hardvera. U delu softvera, situacija je značajno drugačija. Sistemi za dimenzionu optičku metrologiju i sistemi veštačkog gledanja u svojoj osnovi imaju segment koji se odnosi na kondicioniranje signala i analizu slike, i segment koji se odnosi na prepoznavanje oblika. Oba ova segmenta podrazumevaju primenu vrlo sofisticiranih i vrlo kompleksnih algoritama koji generalno spadaju u domen veštačke (mašinske) inteligencije. Tehnologija inteligentnih informacionih sistema je u istraživačkom i razvojnom smislu u fazi intenzivnog razvoja. Ona postepeno prodire u industriju kao visokovredna generička tehnologija, pri čemu je njena praktična implementacija povezana sa visokospecijalizovanim inženjerskim i laboratorijskim resursima. U domaćoj privredi ova tehnologija je zastupljena na marginalnom nivou. Doprinos ovog projekta sa aspekta tehnologije je u tome što će biti formirano jedno istraživačko i edukaciono jezgro koje će ovu tehnologiju približiti domaćoj privredi i stvoriti uslove da ona postane sposobna da je primenjuje i stvara različite specijalizovane visokotehnološke proizvode. Kao i u ostalim segmentima informacionih tehnologija, efekti se mogu postići u kratkom vremenskom periodu, od 2 do 3 godine, ukoliko se obezbede odgovarajuća sredstva za istraživačko-razvojne aktivnosti. Praktični izlazi koji će biti generisani na ovom projektu, pored eksperimentalne primenljivosti imaće i edukacione efekte, kao poligon za obrazovanje mladih inženjera, specijalizovanih za domen novih tehnologija.

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu