MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

Projekat TR 14035 INTOSA
Primena inteligentnih senzorskih sistema u razvoju integrisane automatizacije realnih i virtuelnih procesa proizvodnog preduzeća

Projekat finansijski podržan od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04. 2007 – 31.03.2009. godine

Tehnološka oblast: Mašinstvo
Rukovodilac projekta: Prof. dr Petar B. Petrović
Centar za nove tehnologije Katedre za proizvodno mašinstvo
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Senzori su osnovni izvor informacija o stanju proizvodnog procesa na bilo kojoj proizvodnoj liniji u savremenoj industrijskoj proizvodnji. Mogućnost da se neka procesna veličina meri, znači mogućnost da se upravlja proizvodnim procesom i da se time poveća kvalitet proizvoda, smanje troškovi proizvodnje i unapredi proizvodnost sistema. Dobar senzorski sistem znači mogućnost raspolaganja verodostojnim informacijama o stanju proizvodnog procesa/sistema.

Projekat TR 14035 ima za cilj istraživanje aplikativnih aspekata posebne klase senzorskih sistema koji su bazirani na simbiozi optičke tehnologije, digitalne elektronike i savremene tehnologije inteligentnih informacionih sistema. Ovakvi sistemi pokrivaju jedan vrlo širok spektar primena u domenu proizvodnih tehnologija, koje se prostiru od dimenzione metrologije, pa do sistema veštačkog gledanja i prepoznavanja oblika kao jedne od ključnih generičkih tehnologija na kojoj se gradi koncept inteligentnih tehnoloških sistema.

Tekuće stanje istraživanja u oblasti tematski relevantnoj za projekat TR 14035.

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu