MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

 

Relevantnost ciljeva članice konzorcijuma


Članovi konzorcijuma su tako izabrani da unutar konzorcijuma projekta postoji potpuna istraživačka i poslovna kompatibilnost.


Konzorcijum čine 4 institucije:


Centar za nove tehnologije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – nosilac istraživačko-razvojnih aktivnosti i koordinator projekta; Centar za nove tehnologije Mašinskog fakulteta je ključna naučna i obrazovna institucija za domen proizvodnih tehnologija sa respektivnim istraživačkim i laboratorijskim resursima. U okviru Centra za nove tehnologije sistematski se razvijaju i sprovode dugoročni programi istraživanja u domenu industrijske automatizacije, robotike, mehatronskih i inteligentnih proizvodnih sistema, i u domenu računarom integrisanih proizvodnih tehnologija.


Mikrokontrol, Beograd – korisnik istraživanja koji dolazi iz segmenta privatnih malih i srednjih preduzeća, specijalizovan za oblast inženjeringa industrijske automatizacije (saradnja i partnerski odnos sa vodećim svetskim kompanijama kao što su OMRON (Japan), SIEMENS (Nemačka), TELEMECHANIQUE (Francuska), sa respektivnim razvojnim i proizvodnim resursima u domenu industrijske automatizacije. Mašinski fakultet ima ambicije da kroz ovaj projekt uvede istraživačke sadržaje u poslovne aktivnosti kompanije Mikrokontrol i tako doprinese jačanju njene pozicije na domćem tržištu.


IKARBUS – korisnik istraživanja iz oblasti velikih preduzeća, specijalizovan za oblast automobilske industrije u segmentu serijske  proizvodnje autobusa. Ikarbus je uspešan proizvođač gradskih, međugradskih i turističkih autobusa,  kao i ambulantnih vozila. Proizvodni kapaciteti Ikarbusa prevazilaze domaće potrebe pa su izvoz i prisustvo na svetskom tržištu postali strateško opredeljenje kompanije. Osim sopstvenih resursa, značajan oslonac na putu razvoja predstavlja saradnja sa vodećim evropskim proizvođačima kao i strateško partnerstvo koje ova industrija gradi sa velikim kompanijama (Tušino auto, SIEMENS, WillyVogel  i drugi). Mašinski fakultet ima ambicije da kroz ovaj projekt doprinese međunarodnoj afirmaciji Ikarbusa i unapredi konkurentnost njegovih proizvoda na međunarodnom tržištu.


FAP – korisnik istraživanja iz oblasti velikih preduzeća, specijalizovan za oblast automobilske industrije. Primarni proizvod su vučna privredna vozila (sandučari, kiperi, tegljači) ukupne mase 10-32 tone i snage 120-380 KS. U pogonu FAP-Prijepolje rade se nadgradnje: mikseri, furgoni, cisterene, komunalna vozila, autopodizač kontejnera i drugi proizvodi. Za sve tipove osnovnih vozila proizvode se priključna vozila namenjena za transport raznovrsne robe. U vozila se ugrađuju motori MERCEDES BENZ, CUMMINS, MAN i FAMOS. Poseban deo proizvodnog programa su autobusi. Mašinski fakultet ima ambicije da kroz ovaj projekt doprinese međunarodnoj afirmaciji industrije FAP kako bi se ponovo uspostavila poslovna saradnja sa ranijim kooperantima među kojima je i MERCEDES BENZ. 
U cilju prodora u novi segment industrijske automatizacije baziran na savremenoj tehnologiji optičkih senzora i iz nje izvedene tehnologije optičke dimenzione metrologije i tehnologije veštačkog gledanja, članovi konzorcijuma su spremni da angažuju odgovarajuća materijalna sredstva, da angažuju razvojne i proizvodne resurse u potrebnom obimu čovek/meseci i da angažuju odgovarajuća finansijska sredstva u periodu od 2 kalendarske godine. Realizacijom planiranih rezultata svaka od članica konzorcijuma će merljivo unaprediti svoj poslovni status u domenu svojih profesionalnih kompetencija.

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu