2019 CAD/CAM Sistemi - Praktikum za Creo Parametric

dr Goran Mladenović

Broj stranica: 175

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2019.

ISBN: 978-86-6060-013-6

2017 Automatizacija proizvodnje – Udžbenik

dr Miroslav Pilipović, dr Živana Jakovljević

Broj stranica: 427

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2017.

ISBN: 978-86-7083-927-4

2012 CAD/CAM Sistemi - Priručnik za vežbe

Pro/ENGINEER - Praktična primena

Goran Mladenović, dipl.inž.maš., dr Pavao Bojanić

Broj stranica: 139

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2012.

ISBN: 978-86-7083-767-6

2009 VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE

Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije
* SVETOSAVSKA NAGRADA za najbolju knjigu u 2009. godini autora sa Mašinskog fakulteta

dr Zoran Miljković, dr Dragan Aleksendrić

Broj stranica: 225

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2009.

ISBN: 978-86-7083-685-3

2008 TEHNOLOGIJA OBRADE REZANJEM : PRIRUČNIK, VI izdanje

dr Milisav Kalajdžić ... [et al.] ; redaktor

Broj stranica: 453

Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2008.

ISBN: 978-86-7083-623-5

2014 ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ , XII издање

др Милисав Калајџић

Број страница: 407

Издавач: Универзитет у Београду - Машински факултет

Штампа: Планета принт, Београд, 2014.

ISBN: 978-86-7083-842-0

2007 TEORIJA I SIMULACIJA PROCESA OBRADE

dr Ljubodrag Tanović, dr Юpiй Петраков

Broj stranica: 196

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2007.

ISBN: 978-86-7083-610-5

2006 AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA - LABORATORIJA

dr Miroslav Pilipović

Broj stranica: 186

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2006.

ISBN: 86-7083-561-4

2005 ALATI I PRIBORI

Projektovanje, proračuni i konstrukcije pomoćnih pribora

dr Ljubodrag Tanović, dr Milenko Jovičić

Broj stranica: 202

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 2005.

ISBN:

2002 PROIZVODNI SISTEMI – APT JEZIK

dr Pavao Bojanić, dr Radovan Puzović

Broj stranica: 128

Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 2002.

ISBN: 86-7083-449-9

2002 ALATI I PRIBORI

Proračuni i konstrukcije alata za izradu delova od lima

dr Milenko Jovičić, dr Ljubodrag Tanović

Broj stranica: 249

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 2002.

ISBN: 86-7083-427-8

2000 UPRAVLJANJE KVALITETOM PROIZVODA 1

dr Vidosav Majstorović

Broj stranica: 115

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 2000.

ID: 83005964

1999 TEORIJA PROCESA OBRADE II

dr Dragomir Nikolić

Broj stranica: 287

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1999.

ISBN: 86-7083-337-9

1999 PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA

dr Bojan Babić

Broj stranica: 187

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1999.

ISBN: 86-70803-356-5

1999 INTELEKTUALNI KAPITAL – APOLOGIJE LJUDSKOG DUHA

dr Vladimir R. Milačić

Broj stranica: 475

Izdavač: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Beograd

Štampa: DRASLAR PARTNER, 1999.

UDK: 001.1:316.344.4

1995 UPRAVLJANJE KVALITETOM PROIZVODA – METODI I

dr Joko Stanić

Broj stranica: 380

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1995.

ISBN: 86-7083-158-9

1995 POMOĆNI PRIBORI

dr Vladimir Šolaja

Broj stranica: 142

Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1995.

1992 UPRAVLJANJE KVALITETOM PROIZVODA – METODI II

dr Joko Stanić

Broj stranica: 254

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1992.

ISBN: 86-7083-158-9

1992 OBRADA REZANJEM TEŠKOOBRADLJIVIH MATERIJALA I LEGURA

dr Milenko M. Jovičić

Broj stranica: 291

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Godina izdanja: 1992.

ISBN: 86-7083-222-4

1991 MAŠINE ALATKE I

dr Vladimir Milačić

Broj stranica: 249

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1991.

ISBN: 86-7083-161-9

1990 POMOĆNI PRIBORI – PRIRUČNIK

Elementi – podsklopovi – konstrukcije

dr Milenko Jovičić, mr Ljiljana Dimitrijević-Marković

Broj stranica: 314

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Grafički atelje „Galeb”, Zemun, 1990.

ISBN: 86-7083-124-4

1990 MAŠINE ALATKE II

dr Vladimir Milačić

Broj stranica: 402

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1990.

ISBN: 86-7083-147-3

1989 PROIZVODNI SISTEMI II

dr Vladimir Milačić

Broj stranica: 405

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1989.

ISBN: 86-7083-099-X

1986 TEORIJA OBRADE METALA I

dr Joko Stanić

Broj stranica: 268

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1986.

ISBN: 86-7083-029-9

1986 PROIZVODNI SISTEMI I – Tehnologija inovacija

dr Vladimir Milačić

Broj stranica: 237

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1986.

ISBN: 86-7083-019-1

1984 MAŠINSKA OBRADA I

dr Dragomir Nikolić, dr Joko Stanić, Tomislav Jovanović, Vladimir Gajović

Broj stranica: 453

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Grafički atelje „Galeb”, Zemun, 1984.

ISBN: 86-7083-151-1

1983 MERNA TEHNIKA U TEHNOLOGIJI OBRADE METALA REZANJEM

dr Joko Stanić, dr Milisav Kalajdžić, Radovan Kovačević

Broj stranica: 182

Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd

Štampa: Građevinska knjiga, Beograd, 1983.

1978 METOD KONAČNIH ELEMENATA

dr Milisav Kalajdžić

Broj stranica: 233

Izdavač: Institut za alatne mašine i alate, Beograd

Štampa: Biro za građevinarstvo, Beograd, 1978.