SAŠA ŽIVANOVIĆ
Vanredni Profesor

Tel: 3302-423
Fax: 3370-364
szivanovic@mas.bg.ac.rs

Rođen: 10.12.1969. u Paraćinu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Mašine alatke, Tehnologija mašinske obrade, Industrijski roboti, Mašine alatke i roboti nove generacije, Tehnologija mašinogradnje, Tehnologija brodogradnje, Stručna praksa M-PRO, New Generation of Machine Tools and Robots
Istraživanje: Mašine sa paralelnom kinematikom
Funkcije: Rukovodilac Centra za nove tehnologije
Asocijacije: JUPITER

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija