SLAVENKO STOJADINOVIĆ
Docent

Tel: 3302-438
Fax: 3370-364

sstojadinovic@mas.bg.ac.rs

   
Rođen: 22.6.1985. u Prijepolju
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava:

Menadžment kvalitetom
Automatizacija proizvodnje
Proizvodne tehnologije i metrologija
Tehnologija mašinske obrade

Istraživanje: Metrologija, Veštačka inteligencija
Funkcije: Sekretar katedre
   

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija