1. година
2. година
3. година
час.нед.
1
2
3
4
5
6
1
1.1.5
2.1.5
3.1.5
4.1.5
5.1.5
6.1.5
2
3
4
5
6
1.2.5
2.2.5
3.2.5
4.2.5
5.2.5
6.2.5
7
8
9
10
11
1.3.2
2.3.5
3.3.5
4.3.5

CA - 5.3.5

Технологија машинске обраде

CA - 6.3.5

Машине алатке

12
13
1.3.3
14
15
16
1.4.5
2.4.5
3.4.5

CA - 4.4.5

Компјутерска графика

или

Компјутерска симулација и вештачка интелигенција

или

Кибернетика

CA - 5.4.5

Производне технологије и метрологија

CA - 6.4.5

Алати и прибори

17
18
2.4.3
19
20
21
1.5.2
2.5.2

CA - 3.5.5

Квалитет инжењерског образовања

CA - 4.5.5

Машинско инжењерство у пракси

CA - 5.5.5

CAD/CAM системи

CA - 6.5.5

Завршни предмет

(B.Sc...рад)

22
23
1.5.3
2.5.3
24
25
 

Стручна пракса

Б ПРО

4.8

* * *

Остали предмети катедре

  1. Технологија бродоградње