Kompjuterska grafika
          
KOMPJUTERSKA GRAFIKA

KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Semestar: 4
Status: izborni
Predavanja: Prof. dr Živana Jakovljević
                    Prof. dr Goran Mladenović
Vežbe: Prof. dr Goran Mladenović
            Dr Dušan Nedeljković, asistent
Oznaka:
Fond: 5 časova
ESPB: 6 bodova

Ciljevi

Osnovni ciljevi:
Sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za naprednu primenu kompjuterske grafike u raznim inženjerskim aktivnostima.

Specifični ciljevi:
Ovladavanje teorijskim i matematičkim osnovama kompjuterske grafike;
Sticanje neophodnih znanja, veština i praktičnih iskustava u razvoju softverskih aplikacija zasnovanih na kompjuterskoj grafici;
Razumevanje osnova funkcionisanja i sticanje predznanja za napredno korišćenje kompjuterskih alata za projektovanje.

Struktura:

Predavanja (AT): 20 casova (novo gradivo)
Razrada i primeri (PA): 10 casova (razrada novog gradiva)
Laboratorijske Vežbe (PL): 28 casova (prakticna vežbanja)
Samostlni zadaci (SZ): 2 casa (zadaci)
Provera znanja (T): 15 casova (2 testa, odbrana projekta, laboratorijskih vežbi, završni ispit)
Ukupno: 75 casova

PROGRAM PREDMETA

ISPITNA PITANjA