Основне академске студије

Ред
број
Шифра
предм.
Назив предмета
1. ПРО210-0060 Квалитет инжењерског образовања
2. ПРО210-0404 Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
3. ПРО210-0433 Компјутерска графика
4. ПРО210-0062 Стручна пракса Б- ПРО
5. ПРО220-0220 Стручна пракса М- ПРО
6. ПРО210-0061 Инжењерска кибернетика
7. ПРО210-0065 Технологија машинске обраде
8. ПРО210-0066 Производне технологије и метрологија
9. про210-0072 CAD/CAM системи
10. ПРО210-0043 Машине алатке
11. ПРО210-0032 Алати и прибори
12. ПРО210-0056 Технологија бродоградње

Дипломске студије

Ред
број
Шифра
предм.
Назив предмета
1.   Индустријски роботи
2.   Алати за обликовање лима
3. ПРО220-0306 Производни информациони системи
4.   Нове технологије