Ispit


Uslovi za sticanje prava za polaganje ispita

a)     Redovno pohađanje nastave (predavanja i svih vidova vežbi).

b)     Potpisi u indeksu.

c)      Overeni semestri u kojima je slušan predmet Mašine alatke.

d)     Odbranjeni izveštaji sa laboratorijskih vežbi.

e)     Pozitivno ocenjeni samostalni zadaci.

f)        Prijavljen ispit.

g)     Prethodno položen ispit iz Tehnologije mašinogradnje (0101).

Način polaganja ispita (p + u)

a)     Pismeni ispit. Radi se samostalno sa korišćenjem literature. Literaturu čine i izveštaji sa laboratorijskih vežbi i elaborat sa samostalno rešenim zadacima, koji se studentima vraćaju posle overe. Teme za zadatke studenti dobijaju za vreme trajanja predavanja i vežbanja u tekućem semestru. Ovaj deo ispita je eliminatoran.

Spisak tema za pismeni deo ispita 

Izbor tekstova ispitnih zadataka iz prethodnih rokova

b)     Usmeni ispit. Sva pitanja za ovaj ispit studenti mogu pogledati u fajlu ma105_moduli_pitanja.pdf.

Spisak pitanja za usmeni deo ispita


  Početna II O predmetu II Predavanja II Zadaci II Laboratorija II Ispit II TehnEduSis II download II Linkovi