Izrada  zadataka


Zadaci se rade samostalno, a urađeni povezuju u elaborat, koji se overava na kraju svakog modula. Forma elaborata se daje u okviru uputstva za izradu zadatka. Crteži se savijaju i povezuju tek pri overi  elaborata.
Obavezno je redovno pohađanje vežbi, isključivo sa svojom grupom.
Rok za završetak zadatka je kraj modula (semestra), tekuće školske godine.  
     
Moguće je neki zadatak, ili njegov deo, raditi originalnim postupkom, o čemu se pravidogovor sa asistentom.  
     
Literatura: Udžbenici i beleške sa predavanja iz Mašina alatki i Tehnologije mašinogradnje, TehnEduSis i dopunski, po sugestiji asistenta, ili po sopstvenom izboru.  
     

1. modul (VI semestar)

Tekst zadatka za 1. modul

MA1 Konfigurisanje glavnog kretanja

 

2. modul (VII semestar)

Tekst zadatka za 2. modul

MA2  Konfigurisanje pomoćnog kretanja

Konfigurisanje pomoćnog kretanja po poglavljima.

   download ®

Naslovna i sadrzaj

Primeri obradni centar  - strug

1. Vodjice

2. Pogoni

3. Elementi prenosnika

4. Merni sistemi

 

  Početna II O predmetu II Predavanja II Zadaci II Laboratorija II Ispit II TehnEduSis II download II Linkovi