Osnovu dosadašnjeg razvoja proizvodnog mašinstva na Mašinskom fakultetu u Beogradu čini naučnoistraživački rad koji se realizuje kroz naučnoistraživačke projekte, koji su bazirani na višegodišnjim programima (najviše tri godine), a kroz kontinualni oproces. Osnova za programiranje je razvoj nauke i proizvodnog inženjerstva u svetu, prvenstveno razvijenih zemalja, zatim sopstveni rezultati istraživanja i, konačno, programi razvoja naše industrije prerade metala.

Posebna pažnja u realizaciji programa istraživanja i dobijanja očekivanih rezultata poklanja se:

 

PROJEKTI KOJE FINANSIRA MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
01.01. 2011. – 31.12.2015.

Projekat TR 35004: Inovativni pristup u primeni inteligentnih tehnoloških sistema za proizvodnju delova od lima zasnovan na ekološkim principima

PROJEKTI KOJE FINANSIRA MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
01.04. 2007. – 31.03.2009.

Projekat TR 14034: Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije

Projekat TR 14035: Primena inteligentnih senzorskih sistema u razvoju integrisane automatizacije realnih i virtuelnih procesa proizvodnog preduzeća

Projekat TR 14031: Флексибилна аутоматизација и имплементација интелигентних технолошких система у домену производње делова од лима

PROJEKTI KOJE FINANSIRA MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE
1.1.2005.–31.12.2007.

 

RB Evidencioni broj Naziv projekta Realizator istraživanja angažovanje
(istr./mes.)
Organizacije korisnici rezultata istraživanja
1. TR-6309 B Petoosne paralelne mašine Mašinski fakultet, Beograd
Rukovodilac: prof. dr Miloš Glavonjić
24 Lola MMA, Železnik
2. TR-6319 B Implementacija automatizovanog projektovanja obradnih sistema i procesa u industriji prerade metala Mašinski fakultet, Beograd
Mašinski fakultet, Kraljevo
Lola institut, Beograd
Rukovodilac: prof. dr Milisav Kalajdžić
52 Lola sistem a.d., Železnik
3. TR-6338 B Razvoj i primena novih alata u tehnologiji obrade kamena na bazi mermera i granita Mašinski fakultet, Beograd
Rukovodilac: prof. dr Ljubodrag Tanović
24 FRA „Alati i pribori”, Čačak
4. TR-6362 A Revitalizacija i informaciona integracija proizvodnih resursa u cilju podizanja konkurentnosti TRAYAL korporacije na međunarodnom tržištu Mašinski fakultet, Beograd
Rukovodilac: prof. dr Petar Petrović
40 TRAYAL korporacija, Kruševac
Informatika a.d., Beograd

 

Spisak naučno-istraživačkih projekata realizovanih u prethodnom periodu:

 

Red. br. Evid. broj Naziv projekta

Realizator istraživanja

Angaž. is./mes. Organizacije korisnici rezultata istraživanja
1 0027.A Projektovanje i razvoj savremenih informacionih sistema za planiranje i upravljanje proizvodnjom i razvoj novih metoda i tehnika u inženjerskom projektovanju proizvoda i tehnologiji izrade

Mašinski fakultet
Rukovodilac: Prof. dr Pavao Bojanić

42

- TRAYAL koorporacija, Kruševac
- Fabrika železničkih vozila
²Želvoz², Smederevo
- HK Fabrika vagona AD Vagonogradnja, Kraljevo

2 0032.B   Tehnologija proizvodnje ureznika od savremenih alatnih materijala

Mašinski fakultet
Rukovodilac: Prof. dr Ljubodrag Tanović

19

Fabrika reznog alata, Čačak

 3   0101.   Troosne paralelne mašine  

Mašinski fakultet  
Rukovodilac: Prof. dr Miloš Glavonjić

24 Lola fabrika robota, alata i hidraulike DOO, Beograd
4 0127. Razvoj metoda automatizovanog proje-ktovanja obradnih sistema i procesa  

Mašinski fakultet Rukovodilac: Prof. dr Milisav Kalajdžić

25 Lola korporacija AD, Beograd
5 0192. Integrisane tehnologije i informacioni inženjering za nove/poboljšane proizvode inovativnog preduzeća

- Ekonomski fakultet, Kragujevac  
- Institut za automobile u sastavu preduzeća za proizvodnju i promet putničih automobila
²Zastava automobili² AD, Kragujevac  
- Industrija IMK
²14. oktobar², Kruševac  
- Istraživačko razvojni centar
²PPT² u sastavu Industrije hidraulike i pneumatike ²Prva petoletka², Trstenik  
- Mašinski fakultet, Beograd  
- Mašinski fakultet, Kragujevac  
Rukovodilac: Prof. dr Miroslav Pilipović

4

10

 

 

6

4

46

4

 

- CAD DATA ENGINEERING,    Beograd  
- TRAYAL
  korporacija, Kruševac  
-
Zastava automobili AD, Kragujevac  
-
IMK ²14. oktobar² AD, Kruševac  
-
IHP ²Prva petoletka², Kruševac  
-
Fabrika cilindarskih sklopova-M DOO, Mladenovac

6 0218. Razvoj inteligentnog modela menadžment kvaliteta

Mašinski fakultet  
Rukovodilac: Prof. dr Vidosav Majstorović

24 Fabrika železničkih vozila ²Želvoz², Smederevo
7 0163. Razvoj savremenih postupaka i opreme za proces prerade plastičnih materi-jala postupkom injekcionog brizganja

- Lola institut, Beograd  
- Mašinski fakultet, Beograd  
Rukovodilac: dr. Mirko Bućan  


28
16  

 

²Krušik plastika², Osečina
8 0176. Teške CNC alatne mašine i obradni centri

- Mašinski fakultet, Beograd  
- Mašinski fakultet, Kraljevo  
Rukovodilac: Prof. dr Ljubomir Lukić

17 Lola korporacija AD, Beograd