KSAP
          
KSAP|Obaveštenja

Obaveštenja

10.03.2022.

Imajući u vidu da je tokom prethodnih sedmica značajno smanjen broj studenata koji sluša predmet Kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje, stekli su se uslovi da se nastava izvodi neposredno u zgradi Fakulteta. Počev od srede 16.03.2022. predavanja će se održavati od 8 sati u amfiteatru Cent, a vežbe prema posebnom rasporedu koji će blagovremeno biti objavljen na moodle platformi za svaku sedmicu.


10.03.2022.

Na zahtev studenata nastava iz predmeta Kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje koja je predviđena za subotu 12.03.2022. odlaže se za subotu 19.03.2022. Predavanja će početi u 8 časova u amfiteatru Cent.


23.02.2022.

Imajući u vidu da je broj mesta (u skladu sa epidemiološkim merama) u sali 311 u kojoj je rasporedom predviđena nastava manji od broja studenata koji pohađaju predmet, a prema preporukama MPNTR i prodekana za nastavu, nastava na predmetu Kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje će se počev od srede 02.03.2022. godine održavati onlajn korišćenjem Microsoft Teams platforme. U skladu sa navedenim, potrebno je da studenti korišćenjem svog zvaničnog fakultetskog imejla ( xxxx-xxxx@studenti.mas.bg.ac.rs) otvore nalog na ovoj platformi.

Materijali će studentima biti dostavljani korišćenjem moodle portala predmeta:

https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=688

pa je potrebno da studenti otvore nalog na RCUB elearning platformi korišćenjem svog zvaničnog fakultetskog imejla (xxxx-xxxx@studenti.mas.bg.ac.rs) kako bi im bio omogućen pristup portalu predmeta.