Statut 99

Raspored polaganja ispita po statutu iz 1999

 

Red
broj
Šifra
predm.
Naziv predmeta
1. 0101 Tehnologija mašinogradnje
2. 0116 Druga letnja praksa
3. 0102 Kompjuterska grafika
4. 0103 Kibernetika
5. 0104 Teorija procesa obrade
6. 0105 Mašine alatke
7. 0106 Alati i pribori
8. 0107 Proizvodni sistemi
9. 0108 Automatizacija proizvodnih procesa
10. 0109 Upravljanje kvalitetom proizvoda
11. 0111 Industrijski roboti
12. 0112 Računarski integrisana tehnologija
13. 0110 Projektovanje tehnoloških procesa
14. 0113 Projektovanje obradnih sistema
15. 0114 Tehnologija mašinogradnje 1
16. 0117 Upravljanje kvalitetom proizvoda 1

Постдипломска настава

Red
broj
Šifra
predm.
Naziv predmeta
1. PM01 Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka
2. PM02 Etika u odnosu tehnologija/nauka
3. PM03 Modeliranje i analiza dinamičkih sistema