1. година
2. година
час.нед.
1
2
3
4
1

1.1.5

Аутоматизација Производње

2.1.5

Пројектовање обрадних Система

3.1.5

Нове технологије

4.1

Стручна пракса

М ПРО

2
3
4
5
6

1.2.5

Индустријски роботи

2.2.5

Рачунарски интегрисани системи и технологије

3.2.5

Менаџмент квалитетом

Дипломски (M.Sc.) рад

4.3

7
8
9
10
11
1.3.5

2.3.5

Производни информациони системи

3.3.5

Интелигентни технолошки системи

12
13
14

15

16

1.4.5

 

2.4.5

Адитивне производне технологије

или

Мехатронски системи

17
18
19
20
21

1.5.5

Алати за обликовање лима

или

Нумерички управљане мерне машине

2.5.5

Машине алатке и роботи нове генерације

или

Компјутерска симулација у аутоматизацији проиводње

3.5.5

Компјутерско управање и надзор у аутоматизацији производње

или

Микро обрада и карактеризација

22
23
24
25
 
 
 

* * *

Остали предмети катедре

  1. Методе одлучивања