ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ - ПРО220-0131

 

 

Циљ предмета је да студенти развију способност за концепцијско пројектовање и имплементацију интелигентних технолошких система и процеса, коришћењем теорије пројектовања, машинског учења и еволутивности, базираних на парадигмама вештачке интелигенције. Упознавањем структуре интелигентног технолошког система која је заснована на мултиагентској методологији (агенти: робот, машина алатка, машинско учење, планирање технолошког процеса, оптимизација, софтвер, итд.), уз коришћење лабораторијске опреме попут реконфигурабилних мобилних робота са сензорима и лабораторијског модела пројектованог технолошког система, као и симулације применом специјализованих софтверских алата, овладаће знањима неопходним за даљи развој нових производних технологија.

 

Теоријска настава: Увод у интелигентне системе базиране на знању и машинском учењу. Модел машинског учења; дедукција, индукција и аналогија. Машинско учење као основа интелигентних система и процеса. Вештачка интелигенција - основне парадигме; дрво одлучивања, вештачке неуронске мреже, генетички алгоритми, разумевање-учење из искуства, итд. Еволутивност и интелигентни системи базирани на мултиагентској методологији. Аутономност агената; основни појмови и значај. Аутономни мобилни роботи; кључне когнитивне способности мобилних робота укључујући перцепцију, избегавање препрека, антиципацију, планирање путање, комплексну координацију мотора, разумевања понашања других агената, итд. Оцењивање положаја мобилног робота и карактеристичних објеката у технолошком окружењу. Теорија пројектовања и развој интелигентних технолошких система. Терминирање производнo-технолошких ентитета. Софтверски алати за моделирање и анализу интелигентних технолошких система. Концепцијско пројектовање типских конфигурација lay-out_a флексибилног технолошког система (ФТС). Примери развијених интелигентних технолошких система (ИТС).

 

Практична настава: Моделирање и анализа интелигентних технолошких система и процеса (лабораторијски рад). Примери примене развијених интелигентних система (лабораторијски рад). Архитектуре софтвера за машинско учење интелигентних система. Софтвери за симулацију вештачких неуронских мрежа (лабораторијски рад). Ителигентно понашање агената технолошког система базирано на емпиријском алгоритму управљања. Архитектура укључивања нивоа компетенције интелигентног роботског система (пројектовање интелигентног понашања аутономног мобилног робота у интеракцији са детектованим објектима - програмирање у Matlab окружењу). Оптимизација планова терминирања коришћењем генетичких алгоритама (програмирање у Matlab окружењу). Софтверски алати за концепцијско пројектовање lay-out_a флексибилног технолошког система. Израда пројекта (унутрашњи транспорт материјала; интелигентно управљање аутономног мобилног робота; терминирање транспортних средстава).

 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ:

 

        проф. др Зоран Миљковић

        кабинет: 531

        е-пошта: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: уторак 11:00-12:00, петак 9:30-10:30

 

 

     доц. др Милица Петровић

        кабинет: 228

        е-пошта: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: петак 11:00-13:00

 

 

 

План и програм предмета:

 

План и програм предмета-Course Outline (pdf)

 

           

 

МАТЕРИЈАЛИ СА ПРЕДАВАЊА (pdf):

 

Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања
Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања

I

Увод у интелигентне технолошке системе

Калманов филтар


AT-1-Пројектовање_layout-a


AT-1_ИТС_Увод


AT-1_ИТС-Layout


AT-1-Увод

 

ИТС-ПА_1


ИТС-ПА-1_ppt

II

 

Машинско учење

Увод и пројектовање диспозиционог плана


 

AT-2

 

ИТС-AT-_2

 

Увод_у_МАТЛАБ

 

Увод_у_МАТЛАБ-

додатак

 

RWTH-основе

 

RWTHMindstormsNXT

v2.00


RWTH_patch

 

RWTH_Toolbox official

 

Модел кретања

 

Модел перцепције

 

Локализација

 

М-фајлови

 

М-фајлови_додатак

III

 

Вештачке неуронске мреже


AT-3_handout


AT_3-1_ppt


AT_3-2_ppt

IV

Лабораторијска вежба

Софтвери за симулацију вештачких неуронских мрежа


 

V

Алгоритам емпиријског управљања


AT-4-handout

 

AT-4-ppt

 

A-звезда алгоритам-A_star_search

 

A* search-wikipedia

 

A* search-Stanford

 

M-фајлови-оптички сензор

 

VI


Тест


M-фајлови

 

 

 

VII

 

Аутономни мобилни роботи – когнитивне способности мобилних робота


 

AT-5-handout

 

AT-5-ppt

VIII

Оцењивање положаја мобилног робота и карактеристичних објеката у технолошком окружењу


 

 

AT-6-handout

 

AT-6-ppt

IX

Флексибилни технолошки процеси - пројектовање и оптимизација


AT-7-handout

 

AT-7-ppt

 

X

 

Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације - генетички алгоритми


 

 

PL-5-ppt

XI


Терминирање производно-технолошких ентитета

 


 

AT-8-handout

 

AT-8-ppt

 

XII

 
Примена ИТС у 21. веку


 


 

AT-9

XIII

ТЕСТ

 


 

 

 

 

ИТС-тест бр.2
XIV

Завршни преглед и оцена активности током израде Пројекта


 
XV

 

Завршни испит

 


 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:

 

 

ИТС_Упутство-Израда пројекта (doc)

 

          

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ СТУДЕНАТА:

 

Lego_robot_grupa1

 

 


ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА III ГРУПА IV
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Пројектни задатак1-Група1

Пројектни задатак2-Група1

Пројектни задатак1-Група2

Пројектни задатак2-Група2

Пројектни задатак1-Група3

Пројектни задатак2-Група3

Пројектни задатак1-Група4

Пројектни задатак2-Група4

ЕЛАБОРАТИ

Елаборат1-Група1

Елаборат2-Група1

Елаборат1-Група2

Елаборат2-Група2

Елаборат1-Група3

Елаборат2-Група3

Елаборат-Група4

 

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ - ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА:

 

ИТС 2009/2010. - Материјали са предавања и елаборати студената

 

 

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТОВА, ИСПИТА И ОЦЕНЕ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА:

 

ИТС-Коначна табела поена- школска 2010/2011. године

 

ИТС-Коначна табела поена- школска 2010/2011. године (јанурски испитни рок)

 

 

КУРС ИТС НА МOODLE-у: ИТС на moodle-у

 

 

ФОТОГРАФИЈЕ СА ЗАВРШНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 

 

 

СНИМАК КРЕТАЊА МОБИЛНОГ РОБОТА У ЛАБОРАТОРИЈСКОМ МОДЕЛУ ИТС-а

 

Снимак кретања

 


РАД НА 36. ЈУПИТЕР КОНФЕРЕНЦИЈИ (мај 2010. године)

 

 

Аутори: Петровић М., Лукић Н., Вуковић Н., Миљковић З.

 

Мобилни робот у унутрашњем транспорту материјала интелигентног технолошког система - едукација и развој (pdf)

 

Презентацијa (ppt)

 

 

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР РАД (M.Sc.)

 

Студент: Милица Петровић

 

 

Прилог развоју интелигентног технолошког система у домену унутрашњег транспорта

базиран на машинском учењу

 

 

 

Мастер рад (M.Sc.) (pdf)

Презентација (pptx)

 

Снимак кретања мобилног робота KheperaII

 

Снимак бр.1 (wmv)

Снимак бр.2 (wmv)

 


НАГРАДА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ

 

Аутор: др Марко Митић, дипл. инж. маш.

 

Ментор докторске дисертације: Проф. др Зоран Миљковић

 

Универзитет у Београду - Машински факултет, Катедра за Производно машинство

 

НАГРАДА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА НАЈБОЉИ МАСТЕР РАД ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ

 

Студент: Милица Петровић

 

Ментор мастер рада: Проф. др Зоран Миљковић

 

Универзитет у Београду - Машински факултет, Катедра за Производно машинство

 

ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ МЛАДОГ ИСТРАЖИВАЧА НА 34. МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА

 

 


ДОКТОРСКE ДИСЕРТАЦИЈE

 

Вуковић, Н., Развој машинског учења интелигентног мобилног робота базиран на систему вештачких неуронских мрежа, Универзитет у Београду – Машински факултет, септембар 2012.

 

Научна област: машинство; ужа научна област: производно машинство

 

Докторска дисертација је одбрањена 28.9.2012. године.

 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације:

 

др Зоран Миљковић, ред. проф., ментор (Машински факултет у Београду).

др Драган Милутиновић, ред. проф. (Машински факултет у Београду).

др Бојан Бабић, ред. проф. (Машински факултет у Београду).

др Драган Алексендрић, ванр. проф. (Машински факултет у Београду).

др Вељко Поткоњак, ред. проф. (Електротехнички факултет у Београду).

 


 

Митић, М., Емпиријско управљање интелигентног мобилног робота базирано на машинском учењу, Универзитет у Београду – Машински факултет, април 2014.

 

Научна област: машинство; ужа научна област: производно машинство

 

Докторска дисертација је одбрањена 15.4.2014. године.

 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације:

 

др Зоран Миљковић, ред. проф., ментор (Машински факултет у Београду).

др Бојан Бабић, ред. проф. (Машински факултет у Београду).

др Живана Јаковљевић, доцент (Машински факултет у Београду).

др Радиша Јовановић, доцент (Машински факултет у Београду).

др Жарко Ћојбашић, ред. проф. (Машински факултет у Нишу).


 


 

Петровић, М., Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система, Универзитет у Београду – Машински факултет, јун 2016.

 

Научна област: машинство; ужа научна област: производно машинство

 

Докторска дисертација је одбрањена 24.6.2016. године.

 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације:

 

др Зоран Миљковић, ред. проф., ментор (Машински факултет у Београду).

др Бојан Бабић, ред. проф. (Машински факултет у Београду).

др Милош Главоњић, ред. проф. у пензији (Машински факултет у Београду).

др Милан Зељковић, ред. проф. (Факултет техничких наука у Новом Саду).

др Миодраг Манић, ред. проф. (Машински факултет у Нишу).