ЗБОРНИК РАДОВА

У Зборник радова (CD-¬ROM издање) биће увршћени само прихваћени радови чији су аутори платили најмање једну котизацију по раду, пре почетка Конференције.

КОТИЗАЦИЈА

Котизација у износу од 6000 динара, се уплаћује на жиро рачун Машинског факултета у Београду, број: 840-1876666-10 са позивом на број 01.01.Ј. Котизација је услов за добијање конференцијског материјала и за учешће у раду конференције и друштвеном програму.

ТЕХНИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ИЗЛОЖБЕ

Програм скупа садржи различите маркетиншке и комерцијалне презентације компанија које желе да се представе учесницима скупа. За фирме које желе да спонзоришу Конференцију биће обезбеђен простор и време за техничке презентације и изложбе производа, технологија и услуга. Позивамо све заинтересоване да искористе прилику и представе своје производе и услуге.