Радни простор ЦеНТ-а чине Завод за машине алатке, нови заједнички простор и кабинетски простор.

Извођење програма ЦеНТ-а се обезбеђује кроз одговарајуће лабораторије. Ове лабораторије не подразумевају у нашем поимању одговарајуће просторне целине, већ заокружене научноистраживачке програме и тимове уз одговарјућу подршку истраживачке опреме.

ЦеНТ обухвата осам лабораторија:

Поред тога што лабораторије представљају аутономне системе за реализацију пројеката, истраживање и обуку, истовремено су повезане у мрежу, како би се остварили и мултидисциплинарни научни и образовни програми. Предвиђа се да се ова мрежа прошири и на фабрике и друге институте уз коришћење ресурса ЦеНТ-а.